Vad?

Contact 2017-rekryteringsmässan ordnas tisdagen den 17.1.2017 vid Vasa universitets havsnära campusområde. Mässan är en träffpunkt för Vasas 12 000 högskolestuderanden, för lokalt och på riksomfattande nivå betydelsefulla företag samt för organisationer i arbetslivet.

Var?

Fabriikki & Mathilda på Vaasa Universitetet.

Vad händer?

Företagen presenterar sig och möter sina framtida arbetstagare i Fabrik-byggnadens aulor och föreläsningssalar. Under mässdagen ordnas mycket program angående arbetsliv och karriärplanering – intressanta workshopar, karriärsinriktade föreläsningar samt aktuella diskussionstillfällen.

Mässdagen är en mångsidig och samtidigt intensiv helhet. Den erbjuder arbetssökande utmärkt beredskap för jobbsökning och på motsvarande sätt även det bästa av tillfällen för arbetsgivare att rekrytera framtidens arbetstagare.

Mässan är ett måste!

På mässan har du möjlighet att träffa företrädare för de främsta företagen i Finland och ansikte mot ansikte diskutera karriärsmöjligheter. I workshoparna och under diskussionstillfällena får du värdefull information angående karriärplanering och jobbsökning och du får ställa frågor, som du själv grubblat över, direkt till experter.

Med tanke på tidpunkten tar evenemanget i beaktande såväl sommarjobbare som studerande som söker fasta anställningsförhållanden. Kom för ett sommarjobb eller med gradun under armen redo för en karriär – i vilket fall som helst är du definitivt på rätt ställe!