×

Change Language

FI EN
×
×

Edustajistovaalit 2019

VYY leima

VYY:n edustajistovaalit

Ennakkoäänestyspäivät ovat 29. ja 30. lokakuuta ja varsinaiset vaalipäivät ovat 5. ja 6. marraskuuta 2019.

Ylioppilaskunnan edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, jossa toimii 30 varsinaista edustajaa sekä edustajiston varaedustajat.  Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa.

Edustajiston tärkein tehtävä on edustaa opiskelijoita ylioppilaskunnan päätöksenteossa. Edustajisto päättää muun muassa ylioppilaskunnan strategisista linjauksista, vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta ja –budjetista sekä jäsenmaksun suuruudesta. Lisäksi edustajiston tehtäviin kuuluu hallituksen ja pääsihteeriin valinta ja nimeäminen.

Jokaiselta opiskelijalla on varmasti mielipide siitä, mihin VYY:n jäsenmaksua tulisi käyttää ja millaisiin asioihin ja miten VYY:n tulisi vaikuttaa, jotta opiskelijoilla olisi hyvä opiskella, asua ja elää täällä. Sen kummempaa ehdolle lähteminen ei vaadi, eli vain sen, että olet kiinnostunut em. asioista ja olet valmis sitoutumaan edustajiston jäsenen tehtäviin.

 

Mikä on edustajisto?

Mikä on edustajisto?

Edustajisto, tai tuttujen kesken edari, on tavallisista Vaasan yliopiston opiskelijoista koostuva ryhmä, joka päättää tärkeimmistä ylioppilaskuntaa ja siten jokaista jäsentä koskevista asioista. VYY:n edarissa on 30 jäsentä. Edari valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, vaaleissa jokainen VYY:n jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää. Jäsenillä on myös oikeus tulla seuraamaan edarin kokouksia. Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Jokaisella ylioppilaskunnalla on oma edustajisto.

Mihin asioihin pystyt edarissa vaikuttamaan?

Edari päättää monista eri asioista, esimerkkeinä mainittakoon jäsenmaksun suuruus, ylioppilaskunnan säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallituksen ja pääsihteerin valinta. Vuosittain päätettävä toimintasuunnitelma ohjaa hallituksen ja henkilökunnan toimintaa, eli sitä mihin asioihin ylioppilaskunnan tulisi vaikuttaa ja käyttää resursseja.

Kuka voi lähteä ehdolle?

Ihan kaikki! Jos siis olet läsnäoleva opiskelija Vaasan yliopistossa ja maksanut jäsenmaksun. Voit joko perustaa oman vaaliliiton, liittyä osaksi jotain vaaliliittoa tai asettua ehdolle listojen ulkopuolelta. Valinta on sinun.

Kuka voi äänestää?

Kaikki 30.9.2019 läsnäolevaksi ilmoittautneet VYY:n jäsenet.

Miten voin lähteä ehdolle ja miten vaaliasiakirjat täytetään?

Asettuaksesi ehdolle sinun tulee täyttää ehdokasilmoitus. Kaikkia vaaliasiakirjoja saa tältä sivustolta sekä ylioppilaskunnan palvelutoimistolta 3. syyskuuta alkaen. Mikäli sinulla on kysyttävää ehdokasilmoituksen tai muiden dokumenttien täyttämisestä, pyydä apua vaaliliton vaaliasiamieheltä tai ylioppilaskunnan henkilökunnalta. Ylipäätään mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen edustajistovaaleihin, voit tulla käymään palvelutoimistolla tai lähettää sähköpostia henkilökunnalle.

Mikä on edariryhmä?

Edarissa on 30 jäsentä. Suurin osa jäsenistä kuuluu johonkin ryhmään. Usein ryhmiä muodostavat ihmiset, joita yhdistää jokin asia, kuten opiskeluala tai vaikka poliittinen kanta.

Kuka voi perustaa ryhmän (vaaliliiton)?

Kuka tahansa VYY:n jäsen voi perustaa vaaliliiton.

Miksi kannattaa äänestää edustajistovaaleissa?

Siksi, että ylioppilaskunnan päätöksenteko koskee juuri sinua. On tärkeää, että jäsenet käyttävät oikeuttaan äänestää, sillä siten ylioppilaskunta tekee niitä asioita, joita sinä ja muut jäsenet haluavat sen tekevän. Äänestys toteutetaan sähköisesti, joten vaikka et olisi kampuksella tai edes Vaasassa ennakkoäänestys tai varsinaisina vaalipäivinä, voit silti käyttää äänesi!

Muista myös seurata VYY:n viestintää seuraavista vaaleista syksyllä 2019!

Vaalikuulutus ja vaaliasiakirjat

Vaaliasiakirjoja saa tältä sivulta sekä VYY:n palvelutoimistolta 3. syyskuuta alkaen.

VYY on julkaissut 1. huhtikuuta 2019 vaalikuulutuksen

Kirjallinen ohjeistus ehdokkaaksi asettuville ja vaaliasiamiehille

Ehdokasilmoitus - huom. tämä sähköisesti täytettävä
Vaaliliiton perustamisilmoitus
Vaaliliittojen yhdistämissopimus
Vaalirenkaan perustamisilmoitus

VYY:n sääntökokoelmassa s. 28 alkaen löytyy ylioppilaskunnan vaalijärjestys, jonka mukaisesti vaalit käydään.

Ehdokkaat

Ehdokasasettelu päättyy 9. lokakuuta klo 14:00, jolloin vaaliasiakirjat tulee viimeistään palauttaa ylioppilaskuntaan. 

Edustajistossa toimiminen

Äänestäminen ja tulokset

Vaalit järjestetään sähköisesti, lisätietoa äänestämisestä löydät tältä sivulta myöhemmin.

Vuoden 2017 edustajistovaalien tulokset löydät täältä.

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin

Hallitus ja henkilökunta kertovat mielellään lisää ylioppilaskunnan toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista