×

Change Language

FI EN
×
×

Jäsenyys

VYY leima

Jäsenyydestä

Tietoa VYY:n jäsenyyteen liittyvistä asioista kuten jäsenmaksusta, opiskelijakortista ja lukuvuositarrasta sekä alumnitoiminnasta.

VYY:n jäseniä ovat kaikki läsnäolevat Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat, eli alemman (kandidaatti) sekä ylemmän (maisteri) korkeakoulututkinnon suorittajat. Ensimmäistä kertaa jäsenmaksua maksaessa jäsenyys alkaa lukukauden alussa, eli 1.8. tai 1.1. Myös vaihto- ja jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä VYY:n jäseniksi.

Kaikki VYY:n jäsenet ovat oikeutettuja ylioppilaskunnan tarjoamiin palveluihin ja etuihin. Näitä ovat esimerkiksi ylioppilaskunnan edunvalvonta, tapahtumat ja toiminta, neuvonta ja tilojen vuokraus jäsenhintaan. Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle ylioppilaskunnan vaaleissa.  Jatko-opiskelijoiden (tohtoriopiskelijat) jäsenmaksu on matalampi ja edut rajatummat verrattuna perustutkinto-opiskelijoihin.

On monia erilaisia tapoja osallistua ylioppilaskunnan toimintaan!

Ylioppilaskunnan jäsenyyden tunnuksena toimii opiskelijakortti. Katso lisätietoja tältä sivulta.

Jäsenmaksu

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2019–2020 on 139 euroa ja yhden lukukauden osalta 75 euroa. Jäsenmaksusta tilitetään perustutkinto-opiskelijaa kohden terveydenhoitomaksua 57 euroa lukuvuodelta ja 28,50 euroa lukukaudelta (1.8.2019 alkaen).

Jatko-opiskelijan (tohtoriopiskelija) jäsenmaksu lukuvuodelle 2019–2020 on 45 euroa ja yhden lukukauden 23 euroa. Jäsenmaksu on matalampi, mutta myös edut ovat rajatummat verrattuna perustutkinto- tai vaihto-opiskelijoihin. Jatko-opiskelijat eivät ole oikeutettuja opiskelijoiden ateriatukeen, YTHS:n palveluihin eivätkä VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksiin. Ylioppilaskunnan jäsenyys on jatko-opiskelijoille vapaaehtoista.

Uudet opiskelijat maksavat jäsenmaksun Oili-ilmoittautumispalvelun kautta ja vanhat opiskelijat WebOodissa läsnäoloilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli opiskelija ei jostain syystä pysty maksamaan jäsenmaksua WebOodin kautta, hän voi pyytää maksuohjeita palvelutoimistolta tai osoitteesta ylioppilaskunta@vyy.fi. Maksamisen jälkeen hänen on käytävä näyttämässä maksukuittia opiskelijapalveluissa, jotta läsnäoloilmoittautuminen voidaan kirjata yliopiston tietojärjestelmään. WebOodin kautta maksettaessa ilmoittautuminen tapahtuu automaattisesti.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on maksettava vuosittain 15.9. mennessä. Kevätlukukauden osalta määräaika on 31.1. Mikäli maksu myöhästyy tai opiskelija muuttaa ilmoittautumisensa läsnäolevaksi määräajan jälkeen, on opiskelijan lisäksi maksettava erillinen uudelleenkirjaamismaksu Vaasan yliopiston tilille.

Syksyllä 2019 aloittavien uusien opiskelijoiden osalta jäsenmaksu on maksettava 27.8.2019 klo 15.00 mennessä kurssi-ilmoittautumisista johtuen.

Jäsenmaksun tai YTHS-maksuosuuden palauttaminen

Ylioppilaskunnan jäsenmaksua voi anoa palautettavaksi opiskelija, joka on maksanut jäsenmaksun virheellisesti, ilmoittautunut poissaolevaksi tai päättänyt opintonsa.

YTHS:n terveydenhoitomaksun palautusta voi anoa opiskelija, joka opiskelee kahdessa yliopistossa ja on maksanut YTHS-maksun myös osana toisen ylioppilaskunnan jäsenmaksua. YTHS-maksun palautusta haetaan siitä ylioppilaskunnasta, johon jäsenmaksu on viimeiseksi maksettu.

Jäsenmaksu- tai YTHS-maksupalautusta syksyn 2018 tai kevään 2019 osalta ei voi enää anoa.

Kaikki palautukset lukuvuodelle 2019-2020 anotaan sähköisen lomakkeen kautta.

Lomakkeesta on olemassa myös englanninkielinen versio.

Emme ota paperisia hakemuksia enää vastaan.

Liitteet tulee toimittaa ylioppilaskuntaan sähköisesti osoitteeseen paasihteeri@vyy.fi tai postitse osoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta/ jäsenmaksupalautus
Yliopistonranta 5
65200 Vaasa

Mikäli opiskelija hakee jäsenmaksun palautusta, tulee hänen toimittaa myös opiskelijakorttinsa ylioppilaskuntaan joko henkilökohtaisesti tai postitse, jotta lukuvuositarra voidaan poistaa. Tämä on ehtona palautukselle.

Anomus on tehtävä:

  • syyslukukaudella viimeistään 30.9.
  • kevätlukukaudella viimeistään 31.1.

Kaikki maksut palautetaan aikaisintaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoitettujen aikarajojen jälkeen toimitettuja tai puutteellisia anomuksia ei käsitellä.

Opiskelijakortti

Ylioppilaskunnan jäsenyyden tunnuksena toimii opiskelijakortti. VYY:n opiskelijat saavat Pivo-opiskelijakortin käyttöönsä syksystä 2019. Kortilla saa kaikki opiskelija-alennukset niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Opiskelijakorttia käytetään tunnistautumiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toimipisteissä ja Kelan opiskelijoille suunnatun ateriatuen piirissä olevissa lounasravintoloissa. Lisäksi opiskelija saa merkittävät kansalliset opiskelija-alennukset muun muassa VR:n junamatkoista ja Matkahuollon linja-automatkoista. VYY:llä on myös omat paikalliset edut, jotka löytyvät Pivo-sovelluksesta syksystä 2019 alkaen.

Sähköisen opiskelijakortin palveluntarjoajana toimii Pivo. Saadakseen sähköisen kortin toimimaan, opiskelijalla tulee olla ylioppilaskunnan jäsenyys voimassa.

Digitaalinen opiskelijakortti

Digitaalisen opiskelijakortin saa käyttöönsä lataamalla matkapuhelimeensa Pivo–mobiilisovelluksen, joko Google Playssa tai App Storessa. Sovellus on saatavilla iOS- ja Android –puhelimille. Lataamisen jälkeen kortti aktivoidaan sovelluksessa ja se on heti käyttövalmis, edellyttäen että opiskelijatiedot ovat WebOodissa ajan tasalla.

Apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin löydät Pivon sivuilta tai ottamalla yhteyttä ylioppilaskuntaan ylioppilaskunta@vyy.fi tai soittamalla 044 324 8980.

Muovinen opiskelijakortti

Muovinen opiskelijakortti tilataan verkkopalvelusta, josta löytyy tietoa sekä tarkemmat ohjeet tilauksen tekemiseksi. Lisätietoa muovikorttien tilaamisesta päivitetään tälle sivulle kesän 2019 aikana. Ennen kortin saapumista kuitti tai screenshot maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta toimii kampuksella väliaikaisena opiskelijakorttina, joten se on syytä säilyttää.

Kortin saavuttua se on käyttövalmis vasta, kun siinä on ylioppilaskunnan myöntämä lukuvuositarra. Muovinen opiskelijakortti vaatii myös jatkossa vuosittaisen päivityksen voimassaolevalla lukuvuositarralla. Huomioithan, että lukuvuositarra voidaan antaa vain Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijakorttiin.

Mahdolliset kysymykset opiskelijakortteihin tai lukuvuositarroihin liittyen voi lähettää osoitteeseen ylioppilaskunta@vyy.fi.

Mitä jos opiskelijakorttini katoaa?

Tällöin sinun tulee tilata uusi kortti ja muistaa noutaa korttiin uusi lukuvuositarra!

Sähköinen Pivo-opiskelijakortti on heti käytettävissäsi lataamisen jälkeen, etkä tarvitse erillistä tarraa tai ylioppilaskunnan vahvistusta.

Lukuvuositarra

Lukuvuositarrojen ja syyslukukauden tarrojen jako aloitetaan vuosittain 1. elokuuta. Kevätlukukauden tarroja aletaan jakaa 1. tammikuuta lähtien. Lukuvuositarran voi hakea VYY:n palvelutoimistolta ylioppilastalolta.

Syksyn lukukausitarra on voimassa seuraavan vuoden tammikuun loppuun. Koko lukuvuoden sekä kevätlukukauden tarrat ovat voimassa syyskuun loppuun. Otathan huomioon, että käyttääksesi YTHS:n palveluita elokuussa syksyn jäsenmaksun täytyy olla maksettuna ennen vastaanottoaikaa!

Lukuvuositarra kiinnitetään aina viralliseen opiskelijakorttiin, tarraa ei voida koskaan luovuttaa irrallaan eikä sitä voida kiinnittää mihinkään muuhun korttiin, kuten esimerkiksi kirjastokorttiin.

Jos tarran hakee joku muu kuin opiskelija itse, on hakijalla oltava valtakirja mukanaan, mutta tämä on mahdollista vain ei-maksuominaisuudellisten korttien kohdalla. Lukuvuositarra luovutetaan ainoastaan VYY:n logolla varustettuun opiskelijakorttiin ja vasta sen jälkeen, kun jäsenmaksu on maksettu ja jäsenyys näkyy voimassa olevana WebOodissa.

HUOM! Maksuominaisuudella varustettuun opiskelijakorttiin voi saada tarran vain noutamalla sen henkilökohtaisesti VYY:n toimistolta! Mikäli Vaasassa käyminen on mahdotonta ennen tarran vanhentumista, ota yhteyttä toimistolle ylioppilaskunta@vyy.fi tai 044 324 8980.

Jos lukuvuositarraa ei pysty hakemaan itse Vaasasta

On kaksi vaihtoehtoa saada tarra korttiin etänä:

1) Postitse

Kaikkiin ilman MasterCard-maksuominaisuutta oleviin opiskelijakortteihin lukuvuositarran voi saada postitse. MasterCard-korttia siis ei saa postittaa, vaikka maksuominaisuutta ei olisikaan aktivoitu.

Postitse tapahtuvaa lukuvuositarran vaihtoa varten tulee postittaa opiskelijakortti, kopio henkilöllisyystodistuksesta sekä postimerkillä ja osoitteella varustettu vastauskuori VYY:n palvelutoimistolle osoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta/ opiskelijakortit
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Huomioithan, että lukuvuositarra annetaan vain suoraan opiskelijakorttiin, pelkän tarran postittaminen ei ole mahdollista. VYY ei vastaa postissa kadonneista opiskelijakorteista, joten varmin ja nopein tapa on noutaa lukuvuositarra henkilökohtaisesti. Ruuhka-aikoina kortin palautuksessa saattaa kestää pari viikkoa.

2) Nouto yhteistyöylioppilaskunnasta

Jos postitus ei ole mahdollista, on toinen vaihtoehto noutaa tarra korttiin jostain toisesta ylioppilaskunnasta.

Ennen asiointia täytyy aina olla yhteydessä VYY:an. Helpoiten asia hoituu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ylioppilaskunta@vyy.fi ja kertoa mistä ylioppilaskunnasta tarran noutaminen sopii parhaiten. Laitathan pyynnön yhteyteen opiskelijanumerosi. VYY välittää tarvittavat tiedot ko. ylioppilaskuntaan ja ilmoittaa opiskelijalle kun tiedot on välitetetty.

Tarra noudetaan ko. ylioppilaskunnan toimiston aukioloaikoina, pääsääntöisesti arkipäivinä. Alla listattuna järjestelyssä olevat ylioppilaskunnat ja linkit heidän toimistojensa aukioloaikoihin. Tarraa noutaessa tulee mukana olla opiskelijakortti ja henkilöllisyystodistus. Toisesta ylioppilaskunnasta noudettaessa tarrasta peritään 5 euron palvelumaksu, jolla katetaan ylimääräisen työn kustannuksia.

Järjestelyssä ovat mukana seuraavat ylioppilaskunnat:

AYY (Espoo)
ISYY (Joensuu, Kuopio)
JYY (Jyväskylä)
LTKY (Lappeenranta)
LYY (Rovaniemi)
OYY (Oulu)
TaiYo (Helsinki)
TREY (Tampere)
TYY (Turku)
ÅAS (Turku)

Alumnit

VYY-alumni ry on Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan alumniyhdistys, joka perustettiin vuonna 2012. Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää ylioppilaskunnan aktiivitoimijat eri aikakausilta. Yhdistys toimii myös tiiviissä yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa ja pyrkii omalta osaltaan tukemaan ylioppilaskunnan toimintaa oman verkostonsa kautta.

Alumniyhdistys järjestää vuosittain nykyiset ja tulevat alumnit yhteen kokoavia alumnitapahtumia.

 

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajantasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista